Одиниці типометрії

Типометрія – типографська система мір для шрифтів і складальних матеріалів, що дозволяє складати з них смуги і складальні друковані форми заданих розмірів і розраховувати в оригіналі розміри таблиць, формул і інших складних складальних елементів.

Елементи конструкції книги

Авантитул – перша сторінка, містить, як правило, деякі відомості про книгу – це може бути назва серії, назва видавництва і т.д. Контртитул – друга сторінка. Вона може залишитися незаповненою, або представляти назву книги мовою оригіналу.

Оформлення колонтитулів

Правила набору і верстки колонтитулів:• Верхній колонтитул відбивати від тексту при одноколонного наборі приблизно на кегельную шрифту, яким набрано основний текст, а при многоколонном – на ширину середника (пробіл між колонками).